DATUM:21.7.2018
MíSTO:POLICE N.METUJÍ
MíSTO KONáNí:BEZŠANCE FEST
BEZSANCE 21.7.2018