DATUM:1.6.2019
MíSTO:BOŘÍKOVSKÝ DVŮR
MíSTO KONáNí:BOŘIKOVÁK
BOŘIKOVÁK 1.6.2019