DATUM:15.4.2016
MíSTO:BRNO
MíSTO KONáNí:ELEVEN 11 CLUB