DATUM:18.11.2016
MíSTO:ČESKÉ BUDĚJOVICE
MíSTO KONáNí:FABRIKA
budějovice 18.11.2016