DATUM:28.4.2018
ČAS:21:00
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:PIVOVAR
CARODKY PARDUBICE 28.4.2018