DATUM:25.11.2016
MíSTO:ČESKÁ TŘEBOVÁ
MíSTO KONáNí:POD SKALKOU
ČESKÁ TŘEBOVÁ 25.11.2016