DATUM:20.4.2018
MíSTO:CHRUDIM
MíSTO KONáNí:R KLUB
chrudim 20.4.2018