DATUM:28.10.2016
MíSTO:CHRUDIM
MíSTO KONáNí:R-KLUB
CHRUDIM 28.10.2016