DATUM:20.7.2024
MíSTO:TŘEMOŠNICE
MíSTO KONáNí:ČWACHTÁK FEST
ČWACHTAK 20.7.2024