DATUM:23.7.2022
MíSTO:TŘEMOŠNICE
MíSTO KONáNí:ČWACHTÁK FEST
čwachták 23.7.2022