DATUM:27.3.2015
MíSTO:Dvůr Králové, Dékáčko
MíSTO KONáNí:Dvůr Králové, Dékáčko
Dvůr Králové, Dékáčko 27.3.2015