DATUM:2.9.2017
MíSTO:TRHOVÁ KAMENICE
MíSTO KONáNí:HIGH JUMP 2017
HIGHJUMP 2.9.2017