DATUM:24.6.2017
MíSTO:HRÁDEK N.NISOU
MíSTO KONáNí:HRÁDEKROCKSUMMER
HRADEKROCKSUMMER 24.6.2017