DATUM:20.5.2016
MíSTO:JAROMĚŘ
MíSTO KONáNí:BASTION
JAROMĚŘ 20.5.2016