DATUM:1.7.2016
MíSTO:JATKA FEST
MíSTO KONáNí:PACOV
JATKA FEST 1.7.2016