DATUM:17.6.2017
ČAS:23:00:00
MíSTO:JIHLAVA
MíSTO KONáNí:LETNÍ KINO / 23:00
JIHLAVA 17.6.2017