DATUM:27.2.2016
MíSTO:JINDŘICHŮV HRADEC
MíSTO KONáNí:LUCKY PERY
JINDŘICHŮV HRADEC 27.2.2016