DATUM:4.6.2016
MíSTO:KAMENIČKY
MíSTO KONáNí:LETNÍ PARKET
KAMENIČKY 4.6.2016