DATUM:11.3.2017
MíSTO:KARLOVY VARY
MíSTO KONáNí:IRSKÁ
KARLOVY VARY 11.3.2017