DATUM:12.11.2016
MíSTO:KLADNO
MíSTO KONáNí:AUTODAFÉ
kladno 12.11.2016