DATUM:25.8.2018
MíSTO:KUŘIM
MíSTO KONáNí:HANDEC FEST
KUŘIM 25.8.2018