DATUM:24.11.2018
MíSTO:MĚSTEC KRÁLOVÉ
MíSTO KONáNí:KULTURÁK
MESTEC 24.11.2018