DATUM:26.1.2018
MíSTO:Moravská Třebová
MíSTO KONáNí:DukuDuku
moravska_trebova 26.1.2018