DATUM:25.6.2022
ČAS:20:00
MíSTO:VYSOKÉ MÝTO
MíSTO KONáNí:MAFEST