DATUM:27.5.2017
MíSTO:BOROVANY U Č.B.
MíSTO KONáNí:NA JEDNO FESTIVAL
NAJEDNO 27.5.2017