DATUM:12.5.2017
ČAS:17:25
MíSTO:OSTRAVA
MíSTO KONáNí:MAJÁLES
ostrava 12.5.2017