DATUM:25.12.2016
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:ŽLUTÝ PES
PARDUBICE 25.12.2016