DATUM:8.12.2017
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:ŽLUTÝ PES
PARDUBICE 8.12.2017