DATUM:24.3.2023
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:ABC KLUB
PARDUBICE 24.3.2023