DATUM:22.6.2018
MíSTO:PARDUBICE
MíSTO KONáNí:PLAMENY ROCKFEST
PLAMENY ROCK 22.6.2018