DATUM:21.10.2017
MíSTO:PLZEŇ
MíSTO KONáNí:PLZEŇSKÁ KLUBOVÁ NOC
plzenska klubova noc 21.10.2017