DATUM:30.7.2016
MíSTO:POLANKA FEST
MíSTO KONáNí:TŘEBÍČ
POLANKA FEST 30.7.2016