DATUM:13.11.2015
MíSTO:PRAHA
MíSTO KONáNí:ROCKAFE
PRAHA 13.11.2015