DATUM:17.10.2015
MíSTO:PŘÍVRAT
MíSTO KONáNí:SÁL U COUFALŮ
PŘÍVRAT 17.10.2015