DATUM:3.8.2018
MíSTO:STUDNICE U HLINSKA
MíSTO KONáNí:STUDNICE FEST
STUDNICE 3.8.2018