DATUM:23.4.2016
MíSTO:SVITAVY
MíSTO KONáNí:TYJÁTR
SVITAVY 23.4.2016