DATUM:21.3.2015
MíSTO:Teplice, Hvjezda
MíSTO KONáNí:Teplice, Hvjezda
Teplice, Hvjezda 21.3.2015