DATUM:12.12.2015
MíSTO:TŘINEC
MíSTO KONáNí:K2
TŘINEC 12.12.2015