DATUM:7.10.2016
MíSTO:ÚSOV
MíSTO KONáNí:ÚSOVSKÁ SÝPKA