DATUM:23.8.2017
MíSTO:VYSOKÉ MÝTO
MíSTO KONáNí:TÝDEN HUDBY
VYSOKÉ MÝTO 23.8.2017