DATUM:1.7.2017
MíSTO:SPÁLENÉ POŘÍČÍ
MíSTO KONáNí:BASINFIREFEST
BASINFIREFEST 1.7.2017