DATUM:24.11.2022
MíSTO:BRNO
MíSTO KONáNí:MELODKA
BRNO MELODKA 24.11.2022