DATUM:28.9.2018
MíSTO:ČESKÉ BUDĚJOVICE
MíSTO KONáNí:FABRIKA
ceske budejovice 28.9.2018