DATUM:16.10.2015
MíSTO:ČESKÉ BUDĚJOVICE
MíSTO KONáNí:MC FABRIKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE 16.10.2015