DATUM:23.10.2015
MíSTO:HAVLÍČKŮV BROD
MíSTO KONáNí:KLUB OKO
HAVLÍČKŮV BROD 23.10.2015