DATUM:3.9.2016
MíSTO:HIGH JUMP
MíSTO KONáNí:TRHOVÁ KAMENICE
HIGHJUMP 3.9.2016