DATUM:7.4.2017
MíSTO:HRADEC KRÁLOVÉ
MíSTO KONáNí:AC KLUB