DATUM:22.3.2019
MíSTO:HRADEC KRÁLOVÉ
MíSTO KONáNí:AC KLUB
HRADEC 22.3.2019