DATUM:10.3.2023
MíSTO:JINDŘICHŮV HRADEC
MíSTO KONáNí:LUCKY PERY
J Hradec 10.3.2023