DATUM:15.12.2018
MíSTO:JIHLAVA
MíSTO KONáNí:SOUL
JIHLAVA 15.12.2018